W trosce o zachowanie prawa do prywatności klientów i współpracowników SPACE PR Marcin Janowski  oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, SPACE PR Marcin Janowski z siedzibą w Bielsku-Białej, adres korespondencyjny: ul. Gen. S. Maczka 41, 43-300 Bielsko-Biała (zwana dalej „SPACE PR”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez klientów, współpracowników i użytkowników stron internetowych (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

 

Informacje ogólne

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Pani/Pana danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest zapewnienie Pani/Panu kontroli nad przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających efektywnie wykonać przysługujące Pani/Panu prawa.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. W razie, gdyby miała Pani/ miał Pan dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Pani/Pana danych osobowych, proszę nie wahać się do nas napisać na adres e-mail: kontakt@spacepr.pl.

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPACE PR Marcin Janowski. z siedzibą w Bielsko-Biała, adres korespondencyjny: ul. Gen. S. Maczka 41, 43-300 Bielsko-Biała. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@spacepr.pl.

 

Jak przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane są przetwarzane w celu:

 • Dostarczania usług przez SPACE PR na podstawie zgody właściciela danych, również drogą elektroniczną.
 • Kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • Kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi usług SPACE PR, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon.
 • Obsługi Pani/Pana próśb przekazywanych bezpośrednio pracownikom SPACE PR oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem usług.
 • Windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb SPACE PR – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes Administratora, a dane statystyczne wynikające z przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę, także w celu wysyłania ofert związanych ze świadczonymi przez SPACE PR usługami, w tym newsletterów, na podany przez Panią/Pana adres e-mail – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie kontaktując się z nami; pamiętaj jednak, że przetwarzanie przez nas Twoich danych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody będzie zgodne z prawem,
 • W celu archiwizacji potwierdzenia wykonania przez SPACE PR jej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko SPACE PR – podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes SPACE PR jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów SPACE PR od jego zleceniodawców.

Przetwarzamy przekazane przez Panią/Pana dane osobowe wyłącznie do celów, do w jakich zostały zebrane i nie będziemy przetwarzać w innych celach, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to odrębną, świadomą zgodę.

Przetwarzamy Pani/Pana dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas przypomnimy Pani/Panu o konieczności/możliwości aktualizacji danych wysyłając wiadomość na podany przez Panią/Pana adres e-mail.

Komu będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe?

Dane mogą być udostępniane tylko osobom zaangażowanym w realizację usług SPACE PR. Pani/Pana dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, zawartymi z SPACE PR oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę klientów SPACE PR, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Dane NIE będą przekazane ani poza Europejski Obszar Gospodarczy ani żadnej organizacji międzynarodowej.

W celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod powyższym adresem email.

Dane będą przechowywane przez okres do 5 lat. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe w celach:

 • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usług.
 • Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
 • Statystycznych i archiwizacyjnych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

SPACE PR NIE stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania uzyskanych danych, do realizacji swoich usług.

 

Poprawki

Niniejsza wersja polityki prywatności SPACE PR obowiązuje od 24.05.2018.

Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momentu publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.